Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Odstąpienie od umowy

FORMULARZ ZWROTU

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), niniejszym oświadczam i informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży produktów wskazanych poniżej.

DANE KLIENTA

IMIĘ I NAZWISKO: ___________________________________________________________ 
ADRES: ____________________________________________________________________ TELEFON: __________________________________________________________________ EMAIL: _____________________________________________________________________
INFORMACJE O PRODUKCIE DO ZWROTU
SYMBOL:____________________________________________________________________ NR ZAMÓWIENIA: ____________________________________________________________ CENA: _____________________________________________________________________ DATAZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY/ ODBIORU PRODUKTU: _______________________
DANE RACHUNKU BANKOWEGO:
Informacje o rachunku bankowym, na który ma zostać przelana wartość zwracanego produktu.

NR RACHUNKU:
IMIĘ I NAZWISKO: ___________________________________________________________ ADRES:_____________________________________________________________________ UWAGI:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Oświadczam, iż zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wyrażam zgodę na zwrot kosztów produktu oraz kosztów dostarczenia produktu w formie przelewu bankowego, na rachunek wskazany powyżej.
Klient może wskazać na inną formę zwrotu kosztów produktu oraz kosztów dostarczenia produktu.
Zwracany produkt wraz z wypełnionym formularzem i dowodem zakupu należy odesłać na adres: PPHU "ANIMET" JAROSŁAW KACZMAREK. 83-240 LUBICHOWO. UL. ZBLEWSKA 33B, z dopiskiem „zwrot”.
Dział Obsługi Klienta: e-mail: sklep@lidertrap.pl
Klient zobowiązany jest ponieść koszty wysyłki towaru do Sprzedającego.

___________________________ 
Data i Podpis Klienta

Uprawnienie do odstąpienia od umowy – zwrotu

1. Klient, będący Konsumentem zgodnie z Ustawą może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej za pośrednictwem Sklepu na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Produktu Klientowi. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia, ponadto znajduje się w potwierdzeniu o którym mowa w niniejszym Regulaminie oraz na Formularzu zwrotu – odstąpienia jaki przekazywany jest wraz z Produktem do Klienta.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w formie Formularza Zwrotu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu na adres:  PPHU "ANIMET" JAROSŁAW KACZMAREK. 83-240 LUBICHOWO. UL. ZBLEWSKA 33B, lub skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sklepu sklep@lidertrap.pl

3. Formularz oświadczenia o zwrocie – odstąpieniu dostępny jest jako załącznik do niniejszego regulaminu, oraz jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej (podany przy składaniu zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.

5. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu do umowy sprzedaży zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Produktu innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego w Sklepie. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Produktu przez Klienta do Sklepu.

6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią Formularza oświadczenia o zwrocie – odstąpieniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

7. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient ponosi koszty zwrotu Produktu do Sklepu.

8. Najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Produktu do Klienta przewidziany dla zamówień na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, stanowi Poczta Polska z dokonaną przedpłatą za Produkt, a poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny, aniżeli najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Produktu wskazany w ust. 8 powyżej, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy najtańszym sposobem wysyłki, a faktycznym kosztem poniesionym przez Klienta. Szczegółowe koszty wysyłki Produktu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej wskazane są na stronie internetowej Sklepu w stopce strony internetowej.

10. Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu skierowanego na adres poczty elektronicznej sklep@lidertrap.pl

11. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.Zwracany Produkt musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne folie oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: PPHU "ANIMET" JAROSŁAW KACZMAREK. 83-240 LUBICHOWO. UL. ZBLEWSKA 33B,

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:


1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;


2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;


4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel